SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Przetargi 2023

Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, pawilonów i 65 wynajmowanych lokali mieszkalnych w zasobach SMB „JARY”.
 2. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pięciolinii 7 i 8, ul. Puszczyka 17/19.
 3. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Herbsta 4.
 4. Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku przy ul. Herbsta 1.
 5. Dostawa i montaż altanek śmietnikowych.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP I

ETAP II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i półrocznych dla budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących w zasobach SMB “Jary”.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP II

ETAP III. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie ekspertyz budowlanych dotyczących dostosowania do aktualnych wymogów ppoż. w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i ul. Herbsta 4.
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 2, ul. Pięciolinii 10, ul. Puszczyka 5, 13 i 18, ul. Służby Polsce 2, ul. Sosnowskiego 4 i 6, ul. Wiolinowej 4, 5 i 13.
 3. Remont balkonów w zasobach SMB „JARY”.
 4. Remont schodów zewnętrznych i dojść do klatek schodowych i lokali użytkowych.
 5. Dostawa i montaż oraz rozbudowa altanek śmietnikowych.
 6. Izolacja stropów piwnic pawilonów przy ul. Janowskiego 48/50.
 7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonach przy ul. Janowskiego 48/50.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP III

ETAP IIIa. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (Windows) oraz licencjami dostępowymi.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP IIIa

ETAP IV. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 3, 5, 7, 12, 14 i 17, ul. Janowskiego 52, ul. Puszczyka 2, 18A i 20.
 2. Wykonanie prac konserwacyjnych elektrycznych w budynkach oraz na terenie SMB „Jary”.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP IV

ETAP V. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach przy ul. Cybisa 8, ul. Dunikowskiego 1 i Służby Polsce 3.
 2. Uszczelnienie glifów od zewnątrz metodą alpinistyczną.
 3. Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Wiolinowej 7.
 4. Remont posadzek korytarzy piętrowych klatek schodowych nr I, II, III, IV, VI, X, wymiana PCV na gres w budynku przy ul. Służby Polsce 3.
 5. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku przy ul. Służby Polsce 7.
 6. Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowej ławy przy klatce schodowej nr I budynku przy ul. Sosnowskiego 1.
 7. Remont terenu pod południowym wjazdem na górny poziom garażu, wykonanie palisady betonowej z uzupełnieniem podsypki pod płytą garażu Surowieckiego Południe.
 8. Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Herbsta 4 i Dunikowskiego 12.
 9. Wykonanie ekspertyz budowlanych dotyczących dostosowania do aktualnych wymogów ppoż. w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i ul. Herbsta 4.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP V

ETAP VI. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie ekspertyz budowlanych dotyczących dostosowania do aktualnych wymogów ppoż. w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i ul. Herbsta 4.
 2. Uszczelnienie glifów od zewnątrz metodą alpinistyczną.
 3. Remont instalacji elektrycznej WLZ.
 4. Dostawa i montaż oraz rozbudowa altanek śmietnikowych.
 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie przy ul. Janowskiego 48/50.
 6. Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Dembowskiego 15, Dunikowskiego 5 i ul. Dunikowskiego 6.
 7. Montaż izolacji termicznej na instalacjach ciepłej wody i cyrkulacji.
 8. Remont instalacji elektrycznej garażu Herbsta Wschód.
 9. Wymiana domofonów.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP VI

ETAP VII. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Remont ścian oraz posadzki garażu P3 i P4 w budynku przy Al. KEN 103.
 2. Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowej ławy przy klatce schodowej nr I budynku przy ul. Sosnowskiego 1.
 3. Wykonanie okresowej konserwacji, przeglądów technicznych podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych w obiektach należących do SMB “Jary”.
 4. Wykonanie ekspertyz budowlanych których przedmiotem będzie dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. budynków przy ul. Dembowskiego 2 i Herbsta 4.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP VII

ETAP VIII. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wymiana instalacji elektrycznej ciągów pieszo-jezdnych w okolicy pawilonu „DOM SZTUKI” przy ul. Wiolinowa 14 i budynków przy ul. Wiolinowej 7, 8, 10 i 13.
 2. Remont rampy na dziedzińcu wewnętrznym i remont rampy od strony zachodniej pawilonu przy ul. Surowieckiego 12.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP VIII

ETAP IX. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Dunikowskiego 1
 2. Rozbudowa istniejącej altany przynależnej do budynków Puszczyka 18 i 18A
 3. Wymiana kratek w otworach wentylacyjnych stropodachu na metalowe mocowane mechanicznie.
 4. Wymiana instalacji elektrycznej – WLZ w budynku przy ul. Puszczyka 20.
 5. Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowej ławy przy klatce schodowej nr I budynku przy ul. Sosnowskiego 1.
 6. Remont ściany posadzki garażu P3 w budynku przy Al. KEN 103.
 7. Wykonanie okresowej konserwacji, przeglądów technicznych podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych w obiektach należących do SMB „JARY”.
 8. Wymiana instalacji elektrycznej ciągów pieszo-jezdnych w okolicy pawilonu „DOM SZTUKI” przy ul. Wiolinowa 14 i budynków przy ul. Wiolinowej 7, 8, 10 i 13.
 9. Wymiana poziomów kanalizacyjnych pod posadzką w piwnicach i lokalach użytkowych w budynku przy ul. Dembowskiego 4.
 10. Wymiana zestawu wymiennikowego ciepłej wody w węźle cieplnym w budynku przy Al. KEN 103.
 11. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej na lata 2024-2025 w czterech wariantach tj.:
 • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej – umowa kompleksowa na rok obowiązująca od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej  – umowa kompleksowa na dwa lata obowiązująca od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.
 • Sprzedaż energii elektrycznej od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – umowa na rok.
 • Sprzedaż energii elektrycznej od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. – umowa na dwa lata.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP IX

ETAP X. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wymiana kratek w otworach wentylacyjnych stropodachu na metalowe mocowane mechanicznie.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP X