Przetargi 2023

Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, pawilonów i 65 wynajmowanych lokali mieszkalnych w zasobach SMB „JARY”.
 2. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pięciolinii 7 i 8, ul. Puszczyka 17/19.
 3. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Herbsta 4.
 4. Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku przy ul. Herbsta 1.
 5. Dostawa i montaż altanek śmietnikowych.

ETAP II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i półrocznych dla budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących w zasobach SMB “Jary”.