TELEFONY KONTAKTOWE

Awarie należy zgłaszać bezpośrednio do konserwatora właściwej branży na podane powyżej nr telefonów.

Ponadto w godzinach pracy Spółdzielni awarie mogą Państwo zgłosić pod nr tel. 22 641 69 00 lub

osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca.

Usterki niewymagające natychmiastowej interwencji można zgłaszać całodobowo poprzez:

W  nagłych sprawach dotyczących awarii nieobsługiwanych całodobowo należy kontaktować się pod nr telefonu: 22 299 08 00 lub na numery alarmowe, podane poniżej: