Plan zadań remontowych na lata 2023-2027 wraz ze skanami uchwał Rady Nadzorczej SMB “Jary”, zatwierdzających zadania remontowe dla poszczególnych działów.

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2023-2027

 

Plan zadań remontowych na rok 2022 oraz lata 2022-2026 wraz ze skanami uchwał Rady Nadzorczej SMB “Jary”, zatwierdzających zadania remontowe dla poszczególnych działów.

 

DZIAŁ I BUDYNKI MIESZKALNE

STAWKI FUNDUSZU REMONTOWEGO na rok 2022

SALDO FUNDUSZU REMONTOWEGO na rok 2022

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_BUDYNKI MIESZKALNE

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022-2026_BUDYNKI MIESZKALNE

DZIAŁ II FUNDUSZ OGÓLNY

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_FUNDUSZ OGÓLNY

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022 – 2026­_FUNDUSZ OGÓLNY

DZIAŁ III PAWILONY WOLNOSTOJĄCE

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_PAWILONY

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022 – 2026_PAWILONY

DZIAŁ IV GARAŻE

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_GARAŻE

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022 – 2026_GARAŻE

Archiwum 2021

Archiwum 2020

Archiwum 2019

Archiwum 2018

Archiwum 2017

Archiwum 2016

 

Grudzień 2016
Listopad 2016

Październik 2016

 

 

 

 

 

Adres robót Termin Rodzaj prac Zakres prac Nazwa firmy Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Dembowskiego 5 i 7 15.09.2016 r. – 17.10.2016 r. Remont ciągów pieszo – jezdnych Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową LIRA-BUD Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Puszczyka 2 – 4 oraz Pięciolinii 6, 8 i 10 29.07.2016 r. – 30.11.2016 r. Maciej Woźniak
tel. 607-249-600
Dembowskiego 3 kl. I i IV 15.09.2016 r. – 17.10.2016 r. Przełożenie schodów wejściowych Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Dunikowskiego 6 m. 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65 i wejście do kl. II 25.07.2016 r. – 14.10.2016 r. Remont balkonów Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm GOŁĄB Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Dunikowskiego 6 m. 1-21 12.09.2016 r. – 30.11.2016 r.
Dunikowskiego 7 m. 7,11,22,23,27,31,
35,47,51,59,63 i 67
25.07.2016 r. – 14.10.2016 r.
Puszczyka 13 m. 39 23.09.2016 r. – 14.10.2016 r. Remont balkonów Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. GOŁĄB Maciej Woźniak
tel. 607-249-600
Puszczyka 10 m. 48
Puszczyka 11 m. 16
Puszczyka 12 m. 18 i 20
Puszczyka 17 m. 19, 68 i 70
Pięciolinii 1 m. 40
Pięciolinii 7 m. 39
Cybisa 4 m. 66
Cybisa 5 m. 36
Cybisa 8 m. 51
Cybisa 8 m. 29
Cybisa 9 m. 15
Wiolinowa 2 m.6 23.09.2016 r. – 14.10.2016 r.
Wiolinowa 8 m. 79, 85 i 25
Puszczyka 17 m. 19, 38 i 42 01.10.2016 r. – 28.10.2016 r.
Pięciolinii 2 m. 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 2, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 4, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 i 63 19.09.2016 r. – 16.12.2016 r.
KEN 103 m.13 20.09.2016 r. – 30.11.2016 r. Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej
Pięciolinii 4 m. 1-6, 7-9, 12-14, 17, 19-24, 30-32, 34-39, 41-64, 66-69, 71-73, 75 i 78 08.08.2016 r. – 30.09.2016 r. Remont balustrad balkonowych wraz z ich podniesieniem do wysokości 110 cm
Puszczyka 8 14.09.2016 r. – 30.11.2016 r. Remont dachu Remont poszycia dachowego STECBUD Maciej Woźniak
tel. 607-249-600
Dunikowskiego 12 21.09.2016 r. – 30.11.2016 r. Remont dachu Remont poszycia dachowego STECBUD Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Cybisa 4 01.09.2016 r. – 02.09.2016 r. Wymiana wodomierzy Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym ISTA POLSKA Sp.z o. o. Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451
Cybisa 5 05.09.2016 r.
Janowskiego 54
Dembowskiego 2 06.09.2016 r. – 07.09.2016 r.
Dembowskiego 3 08.09.2016 r.
Dembowskiego 4 09.09.2016 r.-
12.09.2016 r.
Dembowskiego 5 13.09.2016 r.
Dunikowskiego 5 14.09.2016 r.
Dunikowskiego7 15.09.2016 r.
Herbsta 1 16.09.2016 r.- 19.09.2016 r.
Janowskiego 52 20.09.2016 r.
Puszczyka 2 21.09.2016 r.
Puszczyka 15
Puszczyka 8 22.09.2016 r.- 23.09.2016 r.
Puszczyka 10 26.09.2016 r.- 27.09.2016 r.
Puszczyka 14 28.09.2016 r.
Służby Polsce 1 29.09.2016 r.- 30.09.2016 r.
Służby Polsce 2 03.10.2016 r.
Służby Polsce 4
Sosnowskiego 6 04.10.2016 r.- 05.10.2016 r.
Wiolinowa 1 06.10.2016 r.
Wiolinowa 4 07.10.2016 r.
Wiolinowa 10
Wiolinowa 7 10.10.2016 r.

Wrzesień 2016

 

 

 

 

 

Adres robót Termin Rodzaj prac Zakres prac Nazwa firmy Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Dembowskiego 3 i 5 27.07.2016 r. – 31.08.2016 r. Remont ciągów pieszo – jezdnych. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. LIRA-BUD Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Puszczyka 2 – 4 oraz Pięciolinii 6, 8 i 10 29.07.2016 r. – 30.11.2016 r. Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Dembowskiego i Służby Polsce 25.07.2016 r. – 30.09.2016 r. Remont asfaltów. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej. HOSTA Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Dunikowskiego 6/22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65 i wejście do kl. II 25.07.2016 r. – 14.10.2016 r. Remont balkonów. Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. GOŁĄB Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500.
Dunikowskiego 7/7, 11, 22, 23, 27, 31,
35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66 i 67
25.07.2016 r. – 14.10.2016 r.
Puszczyka 13/39 17.08.20116 r. – 30.09.2016 r. Remont balkonów. Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. GOŁĄB Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Puszczyka 2/5 i 7
Puszczyka 8/56, 78 i 82
Puszczyka 10/15, 13, 11, 9 i 48
Puszczyka 11/16
Puszczyka 12/18 i 20
Puszczyka 14/12
Puszczyka 17/19/ 68 i 70
Pięciolinii 1/40 12.09.2016 r. – 30.09.2016 r.
Pięciolinii 7/39
Pięciolinii 10/17,19 i 70
Cybisa 4/66 23.09.2016 r. – 10.10.2016 r.
Cybisa 5/26 i 36
Cybisa 8/51
Cybisa 8/29
Cybisa 9/15
Wiolinowa 2/6 01.10.2016 r. – 14.10.2016 r.
Wiolinowa 8/79, 85 i 25
Pięciolinii 4/4, 22, 34, 46, 52, 58, 64, 5, 17, 23, 35, 41, 47, 53, 59, 71, 73, 12, 17, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 1, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 75, 2, 8, 14, 20, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 78, 3, 9, 21, 27, 39, 45, 51, 57, 63 i 69 08.08.2016 r. – 30.09.2016 r. Remont balkonów. Remont balustrad balkonowych wraz z ich podniesieniem do wysokości 110 cm. GOŁĄB Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Herbsta 4 kl. A 18.08.2016 r. – 10.10.2016 r. Remont klatki schodowej. Ułożenie płytek gresu i malowanie parteru farbą antygrafitii. TECH-BUD-STYL Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Dunikowskiego 4 28.07.2016 r. – 31.08.2016 r. Remont dachu. Wymiana obróbek blacharskich, poszycia ogniomurów. STECBUD Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Dembowskiego 2, 4, 7 i 21 17.08.2016 r. – 31.08.2016 r. Izolacja poziomów ciepłej wody i cyrkulacji. Wykonanie izolacji poziomych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji ułożonych w piwnicach budynku. MAJ-KO Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451
Dembowskiego 6, 14, 21 i 23 Janowskiego 52, Puszczyka 13 12.07.2016 r. – 10.08.2016 r. Polimeryzacja instalacji gazowych. Uszczelnienie instalacji gazowych płynnymi polimerami wraz z wymianą zaworów oraz wężyków w lokalach. GAZREM Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451
Cybisa 6, Herbsta 1, Sosnowskiego 2 i 4 Służby Polsce 4 Wiolinowa 7 01.08.2016 r. – 05.09.2016 r.
Dembowskiego 2 25.07.2016 r. – 26.08.2016 r. Modernizacja instalacji ciepłej wody. Wymiana niesprawnych zaworów termoregulacyjnych MTCV zainstalowanych na przewodach cyrkulacyjnych ciepłej wody. WOJDALSKI Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451

Sierpień 2016

 

 

 

 

 

Adres robót Termin Rodzaj prac Zakres prac Nazwa firmy Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Puszczyka 4 i 8 07.07.2016 r.- 16.08.2016 r. Remont ciągów pieszo – jezdnych. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. LIRA-BUD Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Dembowskiego 3 i 5 27.07.2016 r. – 31.08.2016 r. Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Dembowskiego, Puszczyka i Służby Polsce 25.07.2016 r. – 30.09.2016 r. Remont asfaltów. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej. HOSTA Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Dembowskiego 5/ 8 i 10 11.07.2016 r. – 18.08.2016 r. Remont balkonów. Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. GOŁĄB Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500.
Dembowskiego 12/56, 64 i 67
Dembowskiego 13/60
Dembowskiego 16/51 i 55
Dembowskiego 17/36
Dunikowskiego 2/65 22.07.2016 r. – 04.08.2016 r.
Dunikowskiego 3/28 i 30
Dunikowskiego 3
Dunikowskiego 4/37
Dunikowskiego 10/28 i 40
Herbsta 4/50 i 65 14.07.2016 r. – 19.08.2016 r.
Janowskiego 54/18
Służby Polsce 1/54
Służby Polsce 3/18 i 24
Sosnowskiego 3/8 i 34
Sosnowskiego 4/27, 29 i 31
Puszczyka 13/39 17.08.20116 r. – 30.09.2016 r. Remont balkonów. Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. GOŁĄB Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Puszczyka 2/5 i 7
Puszczyka 8/56, 78 i 82
Puszczyka 10/15, 13, 11, 9 i 48
Puszczyka 11/16
Puszczyka 12/18 i 20
Puszczyka 14/12
Puszczyka 17/19/ 68 i 70
Pięciolinii 1/40 12.09.2016 r. – 30.09.2016 r.
Pięciolinii 7/39
Pięciolinii 10/17,19 i 70
Cybisa 4/66 23.09.2016 r. – 10.10.2016 r.
Cybisa 5/26 i 36
Cybisa 8/51
Cybisa 8/29
Cybisa 9/15
Wiolinowa 2/6 01.10.2016 r. – 14.10.2016 r.
Wiolinowa 11/32, 35, 38, 41 i 44
Wiolinowa 8/79, 85 i 25
Pięciolinii 4/4, 22, 34, 46, 52, 58, 64, 5, 17, 23, 35, 41, 47, 53, 59, 71, 73, 12, 17, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 1, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 75, 2, 8, 14, 20, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 78, 3, 9, 21, 27, 39, 45, 51, 57, 63, i 69 08.08.2016 r. – 30.09.2016 r. Remont balkonów. Remont balustrad balkonowych wraz z ich podniesieniem do wysokości 110 cm. GOŁĄB Maciej Wożniak
tel. 607-249-600
Dembowskiego 11 kl. I, II i III 08.06.2016 r. – 01.08.2016 r. Remont dachów. Remont pokrycia dachowego z wymianą papy termozgrzewalnej i wymianą obróbek blacharskich. STECBUD Grzegorz Koczyk
tel. 603-185-500
Puszczyka 4 i 8 21.07.2016 r. – 29.07.2016 r. Wymiana latarni. Wymiana skorodowanych słupów latarni z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego typu LED. MICHALAK Andrzej Kempiński
tel. 601-278-677
Dembowskiego 7 kl. VI,
Dembowskiego 23 kl. I i III,
Sosnowskiego 1 kl. IV,
Dembowskiego 5 kl. II, III, IV, V, VI i VII,
Dembowskiego 14 kl. III,
Dembowskiego 16 kl. I, III, IV i V i
Pięciolinii 5 kl. I.
04.07.2016 r. – 16.08.2016 r. Remont instalacji domofonowej Wymiana domofonów analogowych na cyfrowe wraz z okablowaniem. BRZEZIŃSKI Andrzej Kempiński
tel. 601-278-677
Puszczyka 5,18 i 20 Pięciolinii 10 28.06.2016 r. – 30.08.2016 r. Izolacja poziomów ciepłej wody i cyrkulacji. Wykonanie izolacji poziomych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji ułożonych w piwnicach budynku. MAJ-KO Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451
Dembowskiego 3 i 6 Wiolinowa 4 01.08.2016 r. – 30.08.2016 r.
Dembowskiego 6, 14, 21, 23,
Janowskiego 52,
Puszczyka 13
12.07.2016 r. – 10.08.2016 r. Polimeryzacja instalacji gazowych. Uszczelnienie instalacji gazowych płynnymi polimerami wraz z wymianą zaworów oraz wężyków w lokalach. GAZREM .
Dembowskiego 19 12.07.2016 r. – 19.07.2016 r. Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451
Cybisa 6, Herbsta 1, Sosnowskiego 2 i 4 Służby Polsce 4 Wiolinowa 7 01.08.2016 r. – 05.09.2016 r.
Dembowskiego 2 25.07.2016 r. – 26.08.2016 r. Modernizacja instalacji ciepłej wody Wymiana niesprawnych zaworów termoregulacyjnych MTCV zainstalowanych na przewodach cyrkulacyjnych ciepłej wody. WOJDALSKI Grzegorz Stawicki
tel. 603-639-451

Standardy wykończenia klatek