SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni pracownika działu księgowości

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Dekretacja i księgowanie dowodów finansowo-księgowych;
 • Uzgadnianie i analiza kont
 • Terminowe sporządzenie dokumentów do rejestru VAT;
 • Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie;
 • Zastępstwo na stanowisku osoby nieobecnej;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziana znajomość programu UNISOFT;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15.10.2023 r., na adres: lub papierowo: SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: . Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

———————————————————————————————————

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni Inspektor ds. Technicznych

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie obsługi spółdzielców w zakresie stanu technicznego mieszkań w oparciu o regulamin porządku domowego i inne przepisy podczas nieobecności inspektorów technicznych,
 • Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Działu Remontów i Kontroli,
 • Przyjmowanie i przygotowanie faktur konserwacyjnych do zapłaty i archiwizowanie ich,
 • Prowadzenie rejestru faktur firm konserwacyjnych oraz innych faktur dot. Działu Remontów i Kontroli,
 • Dokonywanie wpisów w książkach obiektów budowlanych o przeprowadzonych remontach oraz przeglądach okresowych,
 • Prowadzenie korespondencji z lokatorami w zakresie informowania o konieczności udostępnienia lokali do przeglądów okresowych,
 • Prowadzenie sprzedaży pilotów do bram garażowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie (mile widziane techniczne);
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office (mile widziana znajomość programów zintegrowanych);
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.09.2023 r., na adres: lub papierowo: SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: . Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

—————————————————————————————————————

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni Inspektora nadzoru budowlanego

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad pracami budowlanymi w budynkach będących w zasobach SMB „JARY”;
 • Współudział w sporządzaniu umów i zleceń dla wykonawców.
 • Weryfikacja kosztorysów ofertowych, sporządzanie wycen w oparciu o dane Sekocenbud, Bistyp itp.
 •  Wprowadzenie wykonawców na podstawie zlecenia lub umowy z przygotowaniem i podpisaniem protokołu wprowadzenia.
 •  Dokonywania odbiorów wykonywanych robót z przygotowaniem i podpisaniem protokołu odbioru wykonywanych robót.
 •  Współudział w opracowywaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów budynków i ich otoczenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowań przetargowych.
 •  Wykonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich budynków mieszkalnych i innych obiektów będących w zasobach Spółdzielni.
 • Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej nadzorowanych remontów, w tym rejestru faktur.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie technicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne preferowane;
 • uprawnienia budowlane;
 • staż pracy minimum 4 lata;
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL);
 • znajomość i obsługa zintegrowanych systemów informatycznych (mile widziany UNISOFT);

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja samodzielnej pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 20.09.2023 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo  pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

——————————————————————————————————————–

.