Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

zatrudni

Dyrektora Domu Sztuki.

Opis stanowiska:

  • Zarządzanie działalnością społeczno-oświatowo-kulturalną Domu Sztuki; Klubu Seniora i Modelarni Lotniczej;
  • Opracowywanie i nadzór nad realizacją programu kulturalno-artystycznego;
  • Pozyskiwanie sponsorów dla sfinalizowania organizowanych imprez. Występowanie o subwencje i dotacje finansowe;
  • Współpraca z organami SMB „Jary” oraz innymi podmiotami, w szczególności jednostką samorządu terytorialnego (Wydziałem Kultury w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy) i instytucjami kultury;

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: Zarządzanie, Kulturoznawstwo);
  • Doświadczenie w zarządzaniu jednostką kulturalną;
  • Dobra znajomość zagadnień bieżących z dziedziny kultury i sztuki;
  • Zdolności interpersonalne;
  • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.08.2020 r., na adres: lub na adres: SMB „Jary” ul. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa.

Prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2018r. poz. 1000), prowadzonych przez SMB „Jary” z siedzibą w Warszawie.