Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni

Inspektora ds. sanitarnych

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót sanitarnych;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów;
 • dokonywanie wizji lokalnych i ocena stanu technicznego nieruchomości, instalacji i urządzeń;
 • udział w pracach komisji technicznych i przetargowych;
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych do przetargów;
 • współpraca z Administratorami;
 • obsługa bezpośrednia mieszkańców w zakresie swoich obowiązków;
 • wykonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji sanitarnych i kontrola przeglądów realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów;

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe);
 • staż pracy minimum 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych (mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym);
 • dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych;
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów;
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA;
 • wiedza praktyczna w zakresie wykonawstwa i szacowania robót sanitarnych.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (pożądana);
 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej (mile widziane);
 • dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programu ZSI Unisoft

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 28.02.2023 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

——————————————————————————————————————–

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni

Spec. ds. eksploatacyjno-technicznych

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Bieżący nadzór nad terminową realizacją zgłoszeń dotyczących awarii i usterek, interwencji mieszkańców,
 • Nadzór nad realizacją zadań wynikających z podpisanych  umów konserwacyjnych, przez firmy wykonawcze  – branża sanitarna, elektryczna, ogólnobudowlana, bramy i szlabany,
 • Weryfikacja przesyłanych raportów miesięcznych z konserwacji w zakresie ich kompletności, zgodności z zakresem ujętym w umowach,
 • Bieżąca współpraca z firmami realizującymi konserwację w celu rozwiązywania problemów technicznych – branża sanitarna, elektryczna, bramy i szlabany,
 • Weryfikacja wycen drobnych prac dodatkowych, sporządzanych przez wykonawców konserwacji, nie ujętych w zakresie zawartych umów,
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące tematów związanych z bieżącą konserwacją i eksploatacją lokali, budynków i innych obiektów na terenie Spółdzielni,

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne;
 • Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki, elektryki i/lub ogólnobudowlanego;
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Gr. I Dozór, Gr. II Dozór;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 28.02.2023 r., na adres: lub papierowo: SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: . Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.