SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni pracownika sekcji członkowsko-mieszkaniowej

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie wniosków w sprawach członkowskich dla Zarządu, w szczególności w zakresie  przyjmowania  i skreślania członków,
 • Prowadzenie spraw członkowskich związanych z nabyciem, zbyciem, darowizną, spadkobraniem,
 • Prowadzenie rejestru członków Spółdzielni,
 • Prowadzenie rejestru ksiąg wieczystych dotyczących spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz odrębnych własności,
 • Prowadzenie korespondencji z członkami oraz użytkownikami lokali,
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez notariusza aktów notarialnych dot. przeniesienia posiadanego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • Przygotowywanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • Organizowanie przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali przejętych do dyspozycji Spółdzielni,
 • Anonimizacja teczek lokalowych,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 20.01.2024 r., na adres: lub papierowo: SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: . Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.