Dom Sztuki z Nagrodą Południa

Uprzejmie informujemy, że Redakcja pisma “Południe” uhonorowała Dom Sztuki SMB “Jary” NAGRODĄ POŁUDNIA ZA AKTYWIZACJĘ KULTURALNĄ MIESZKAŃCÓW.
Wręczenie nagrody odbyło się 23 maja 2019 r. na na gali 25-lecia “Południa”
i wręczania Nagród Południa, w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
nr XXXI przy ul. Tynieckiej w Warszawie.

CIĄG PIESZO-JEZDNY PUSZCZYKA 5-7-9-10-11

W odpowiedzi na Państwa pytania oraz wprowadzające w błąd informacje prasowe dotyczące remontu placu pomiędzy budynkami przy ul. Puszczyka 5, 7, 9, 10 i 11 uprzejmie informujemy, że prace wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym Planem Zadań Remontowych na rok 2019 z dnia 27.11.2018 r. Jednym z założeń, zgodnie z postulatami Mieszkańców, było zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (terenów zieleni) przy jednoczesnym zachowaniu drożności komunikacyjnej ciągów pieszo-jezdnych i zgodności z wymogami PPOŻ. Jak widać na załączonym szkicu powierzchnia biologicznie czynna na tym terenie zwiększy się o ponad 25%, zaś charakter placu i jego funkcjonalność pozostaną zachowane.

Konkurs na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY” w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12, ogłasza konkurs na wykonanie : inwentaryzacji lokali mieszkalnych w 23 budynkach mieszkalnych Spółdzielni w enklawie Cybisa Dunikowskiego Janowskiego Sosnowskiego, 1570 lokali o łącznej powierzchni 88365 m2 . Inwentaryzacje powinny obejmować lokale mieszkalne oraz pomieszczenia przynależne (piwnice), standard opracowania zgodny z wymaganiami urzędu tj. inwentaryzacja lokalu z opisem pomieszczeń wraz z pomieszczeniami przynależnymi w formie rysunku technicznego w tym rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z naniesioną lokalizacją lokalu i pomieszczeń przynależnych. Prace należy wykonać do końca 2019 roku. Oferty prosimy składać do dnia 21.05.2019r. e-mailem na adres: Informacje dodatkowe pod numerem 22 844 8 084