Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.
Malowanie klatek schodowych i układanie płytek gresowych.
Montaż klatek wentylacyjnych.
Obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych.
Remont altanek śmietniskowych.
Remont instalacji elektrycznych.
Wymiana wewnętrznych linii zasilających.
Wymiana i remont czterech sztuk rozdzielnic głównych.
Wymiana uszkodzonych poziomów kanalizacji sanitarnej.
Wymiana zarośniętych przewodów kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i napraw instalacji elektrycznej.
Wymiana analogowego systemu sterowania oświetlenia klatek schodowych.
Wymiana systemu zapalania zegarami analogowymi latarni.
Oferty ubezpieczenia SMB „Jary”.
Wykonanie przeglądów 5-cio letnich budynków, których powierzchnia dachów przekracza 1000 m².
Wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących.