Archiwum 2017

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Naprawa elewacji budynków wielorodzinnych przy ul. Pięciolinii 6 i ul. Pięciolinii 10.
 2. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Cybisa 8 (kl. III).
 3. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia w budynkach przy ul. Dembowskiego 15 i ul. Pięciolinii 5.
 4. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB “JARY”.
 5. Remont dźwigów osobowych.
 6. Kompleksowy remont dachów budynków.
 7. Wymiana i remont 4 szt. rozdzielni głównych RG w budynku przy ul. Herbsta 4.
 8. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia w budynku przy ul. Pięciolinii 2.
 9. Remont instalacji elektrycznych z wymianą rozdzielni głównych i przyłącza oraz montaż pożarowych wyłączników prądu.
 10. Wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących znajdujących się w zasobach SMB „JARY” wraz z podaniem metod naprawczych dostosowujących budynki do obowiązujących przepisów p.poż.
 11. Wykonanie instalacji nawodnionych pionów przeciwpożarowych.
 12. Remont klatek schodowych wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi – ul. Herbsta 4.
 13. Coroczne obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów .
 14. Remont altanki śmietnikowej.
 15. Remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie SMB “Jary”.
 16. Remont instalacji elektrycznych z wymianą rozdzielni głównych i przyłącza oraz montaż pożarowych wyłączników prądu.
 17. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnezem z odczytem radiowym.
 18. Uwaga: w SIWZ w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia naniesiono korektę wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
 19. Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB “Jary”.
 20. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych
 21. Kompleksowy remont dachu budynku
 22. Naprawa elewacji ścian
 23. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych
 24. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych
 25. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowy plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1
 26. Remont tarasu i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 8
 27. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji cieplej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.
 28. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.
 29. Montaż kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachach budynków w zasobach SMB „Jary”.
 30. Naprawa elewacji ścian.
 31. Remont tarasu i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 8.
 32. Modernizacja węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Janowskiego 50 część pierwsza.
 33. Modernizacja węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Janowskiego 50 część druga.
 34. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VII i VIII) oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. II i III).
 35. Remont posadzek korytarzy w budynkach mieszkalnych SMB „JARY”.
 36. Remont chodnika i odwodnienie garażu Surowieckiego Południe.

Archwium 2016

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.
 2. Malowanie klatek schodowych i układanie płytek gresowych.
 3. Montaż klatek wentylacyjnych.
 4. Obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych.
 5. Remont altanek śmietniskowych.
 6. Remont instalacji elektrycznych.
 7. Wymiana wewnętrznych linii zasilających.
 8. Wymiana i remont czterech sztuk rozdzielnic głównych.
 9. Wymiana uszkodzonych poziomów kanalizacji sanitarnej.
 10. Wymiana zarośniętych przewodów kanalizacji sanitarnej.
 11. Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i napraw instalacji elektrycznej.
 12. Wymiana analogowego systemu sterowania oświetlenia klatek schodowych.
 13. Wymiana systemu zapalania zegarami analogowymi latarni.
 14. Oferty ubezpieczenia SMB “Jary”.
 15. Wykonanie przeglądów 5-cio letnich budynków, których powierzchnia dachów przekracza 1000 m².
 16. Wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących.