Porządek obrad na posiedzenie plenarne RN 2019-09-30-1