Najnowsze wiadomości

Użytkowanie Wieczyste Sosnowskiego, Dunikowskiego

Treść informacji Prezydent Miasta przekazanej przez Burmistrza Roberta Kempę:
Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1532/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Sosnowskiego 1, 3 i ul. Dunikowskiego 4, 6 uregulowanej w KW WA5M/00481828/7 oraz przy ul. Sosnowskiego 2, 4, 6 i ul. Dunikowskiego 2 uregulowanej w KW WA5M/00481820/1 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie i nieruchomości gruntowej zabudowanej parkingiem przy ul. Romera uregulowanej w KW WA5M/00481829/4 oraz obciążenia nieruchomości uregulowanej w KW WA5M/00481825/6 służebnością przejścia i przejazdu.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
Treść Zarządzenia
Od Zarządu:
Wg informacji p. Naczelnik Wydziału Mienia, kolejne zarządzenia czekają na podpis Prezydenta Miasta

Zmiana Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych weszła w życie.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 9 września, członkami Spółdzielni są z mocy prawa osoby posiadające prawo spółdzielcze do lokalu (lokatorskie, własnościowe), a mogą być właściciele wyodrębnionych lokali.
Artykuł 4 nowelizacji stanowi, że osoby nie posiadające prawa do lokalu ani własności utraciły członkostwo z dniem wejścia nowelizacji w życie. Według założeń projektu ustawy miało to dotyczyć członków oczekujących. Treść ustawy rozciąga ten zapis na osoby, które do 8 września były członkami jako małżonkowie członków, ale nie posiadały prawa do lokalu ani własności.
W celu dostosowania SMB „JARY” do obowiązujących przepisów, Dział Członkowski prowadzi sprawdzenie rejestru członków.