• SMB „JARY”

Informacja

Szanowni Państwo
Zarząd SMB “Jary” uprzejmie informuje, że w dniu 18.08.2017 r. do Państwa skrzynek pocztowych zostanie dostarczona korespondencja dotycząca rozliczenia za wodę zużytą w pierwszym półroczu 2017 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie rozliczeń prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 644 99 69 z Sekcją rozliczeń i analiz czynszów.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 26 lipca 2017 r., dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy, natomiast 26 sierpnia 2017 r. (sobota) będzie dniem roboczym. W sprawach awarii prosimy o kontaktowanie się z całodobowym Punktem Zgłoszeń, tel. 22 641-69-00.