Najnowsze wiadomości

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:

– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6 

  o powierzchni 118,62 m²,

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Dembowskiego 13 

  o powierzchni 192,60 m²,

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Pięciolinii 10

  o powierzchni 104,24 m²,

– w pawilonie wolnostojącym przy ul. Dembowskiego 8 – I piętro

  o powierzchni 178,73 m2

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie do siedziby Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12 w (02-785) Warszawie, w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godz.15.00 z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta powinna zawierać m.in.:

  • nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL),
  • oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2/netto.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.

Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104,

tel. 22 643-06-50.

Zapraszamy również na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl, na której znajdziecie Państwo informację o lokalach użytkowych o powierzchniach poniżej 100 m2.

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2021 r. Biuro Spółdzielni czynne będzie do godziny 13.00.

Powyższe spowodowane jest uczestnictwem Pracowników w Ostatnim Pożegnaniu członka rodziny jednego z naszych Pracowników.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.

Zarząd SMB “Jary”