Najnowsze wiadomości

Informacja Zarządu ws. inwestycji Wiolinowy Pasaż

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami członków Spółdzielni dotyczącymi postępowań sądowych prowadzonych ws. inwestycji „Wiolinowy Pasaż”, Zarząd SMB „JARY” informuje, że w toku są obecnie dwa postępowania związane z tą inwestycją:
– pozew Projektanta o zapłatę potrąconych wynagrodzeń za projekt „Wiolinowego Pasażu” na kwotę 158.548,84 zł z odsetkami ustawowymi (dot. f-ry: nr 45/04/16 z dnia 29.04.2016, nr 05/05/16 z dnia 9.05.2016, nr 23/05/16 z dnia 25.05.2016 oraz nr 24/05/16 z dnia 25.05.2016);
– pozew członków Spółdzielni o uchylenie uchwały nr 01 Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2017 r. w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji „Wiolinowy Pasaż”.
Biorąc pod uwagę powyższe, do czasu zakończenia tych postępowań prawomocnymi orzeczeniami, nie będą udzielane szczegółowe informacje o treści pism procesowych, dowodach w sprawie etc.

Lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12 oferuje do wynajęcia n/w lokale użytkowe

Pawilon wolnostojący:

ul. Dembowskiego 8 201,20 m2 I piętro w pawilonie
ul. Wiolinowa 14 83,46 m2 I piętro w pawilonie
ul. Wiolinowa 15 19,63 m2 parter w pawilonie
ul. Wiolinowa 15 36,56 m2 parter w pawilonie

*) pawilon przy ul. Wiolinowej 15 jest usytuowany na terenie inwestycyjnym. W związku z powyższym umowy na najem lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Wiolinowej 15 zawierane są na czas określony do dnia 31.12.2019 r.

Przyziemie:

ul. Cybisa 6 151,14 m2 budynek mieszkalny
ul. Cybisa 6 63,10 m2 budynek mieszkalny
ul. Dembowskiego 13 192,60 m2 budynek mieszkalny
ul. Pięciolinii 10 104,24 m2 budynek mieszkalny
ul. Puszczyka 8 5,50 m2 budynek mieszkalny
ul. Sosnowskiego 1 66,87 m2 budynek mieszkalny

Piwnice:

ul. Puszczyka 4 43,22 m2 budynek mieszkalny
ul. Dunikowskiego 3 40,00 m2 budynek mieszkalny
ul. Puszczyka 15 kl.II 36,00 m2 budynek mieszkalny

SMB „Jary” dysponuje wolnymi miejscami postojowymi na parkingach niestrzeżonych przy ul. Cybisa, Herbsta/Dunikowskiego, Surowieckiego 12, Wiolinowa 15, przy garażach Surowieckiego – Południe, Pięciolinii-Romera, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachód oraz przy budynkach Dembowskiego 17, Dembowskiego 19, Puszczyka 8, Puszczyka 12, K.Kardasia „Orkana” 1.

Ponadto SMB „Jary” dysponuje również wolnymi powierzchniami reklamowymi na ścianach garaży przy ulicy Surowieckiego-Północ, Surowieckiego-Południe, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachódoraz oraz Pięciolinii-Romera .

Bliższych informacji udziela Sekcja lokali użytkowych pok. 104, tel. 22 643 06 50 .
www.smbjary.waw.pl

Spotkanie Komitetów Domowych – czwartek, 14 luty 2019 r. godz. 17:00

Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetów Domowych, które odbędzie się w dniu 14 luty 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” przy ul. Surowieckiego 12 w Sali Konferencyjnej.
Tematem spotkania będzie przedstawienie Państwu zasad funkcjonowania, organizacji i kompetencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle obowiązujących przepisów prawa – Ustawy prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu SMB „Jary” oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Marek Mieszanowski
Z-ca Prezes Zarządu SMB „JARY”
ds. eksploatacyjno-technicznych