• SMB „JARY”

Uzupełniony skład Rady Nadzorczej SMB “Jary”

Zarząd SMB “Jary” informuję, że w dniu 19.09.2019 r. Walne Zgromadzenie SMB “Jary” podjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o następujące osoby:

  1. Marta Braun
  2. Danuta Frączek
  3. Kazimierz Jóskowiak
  4. Robert Kołakowski
  5. Maciej Molak

Informacja dot. włączenia centralnego ogrzewania w zasobach SMB “JARY”

SMB „Jary” informuje, że zlecono dostawcy ciepła (Veolia Energia Warszawa S.A. – d.SPEC) włączenie z dniem 18.09.2019 r. ogrzewania naszych zasobów. Węzły cieplne wszystkich budynków wielorodzinnych są eksploatowane przez dostawcę, t.j. SPEC-Veolię. Wszelkie awarie ogrzewania przez cały sezon grzewczy, prosimy kierować telefonicznie na punkt zgłoszeń Spółdzielni tel. 22 641 69 00, czynny całą dobę. Prosimy również o osobiste interwencje w Veolia Energia (tel. 22 658 58 58; mail:).

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z obsługą Walnego Zgromadzenia w dniu 19.09.19 sekretariat i punkt obsługi Mieszkańców czynny jest do godz. 17.00

Szanowni Państwo

Zarząd SMB „Jary” uprzejmie informuje, że od 01.09.2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie wprowadziło do stosowania nowąTaryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.19.6.2019.170.XVI.RWY z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Dz.U. Województwa mazowieckiego z dnia 14.08.2019 r. poz.9841), co oznacza średnią podwyżkę kosztów ciepła o ok. 6%.

Nowa taryfa dla ciepła zostanie uwzględniona w zaliczkach na pokrycie kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody od dnia 01 stycznia 2020 r., o czym Zarząd poinformuje Państwa stosownymi zawiadomieniami.

Zaproszenie na spotkanie z Komitetami Domowymi

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo.

Zarząd SMB „Jary” zaprasza członków Komitetów Domowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie SMB „Jary” przy ulicy Surowieckiego 12, w sali nr 209 (Sala Konferencyjna).

Tematem spotkania będą zasady przygotowania projektu planu remontów oraz zatwierdzania planu remontów przez Radę Nadzorczą.

Przewidywany czas spotkania: 60 minut.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem:

Zarząd SMB „Jary”