• SMB „JARY”

Spotkanie Komitetów Domowych – czwartek, 14 luty 2019 r. godz. 17:00

Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetów Domowych, które odbędzie się w dniu 14 luty 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” przy ul. Surowieckiego 12 w Sali Konferencyjnej.
Tematem spotkania będzie przedstawienie Państwu zasad funkcjonowania, organizacji i kompetencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle obowiązujących przepisów prawa – Ustawy prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu SMB „Jary” oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Marek Mieszanowski
Z-ca Prezes Zarządu SMB „JARY”
ds. eksploatacyjno-technicznych

INFORMACJA O ODWOŁANIU PREZESA SMB „JARY”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Rady Nadzorczej z dnia 24 stycznia 2019 r. Pan Piotr Janowski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.