Przetargi 2019

Regulamin przetargów

 1. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH – 05.02.2019

  Ogłoszenie o przetargach.
 1. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym.
 2. Remont instalacji elektrycznych.
 3. Remont dźwigów osobowych.
 4. Wykonanie dokumentacji technicznych (elewacji, p.poż, WZL).
 5. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobach SMB “Jary”.
 6. Remont węzła c.o. w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
 7. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód.
 8. Konwersacja bram garażowych i szlabanów w budynkach oraz na terenie zasobów SMB “JARY”.
 9. Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP I

ETAP II – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH – 12.03.2019

  Ogłoszenie o przetargach.
 1. Remont ciągów pieszo – jezdnych.
 2. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
 3. Naprawa elewacji ścian.
 4. Remont balkonów.
 5. Remont klatek schodowych.
 6. Remont przedsionków wejść do klatek schodowych nt I – VII w budynku przy ul. Cybisa 6.
 7. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 14 budynków (2 620 szt.).
 8. Wykonanie dokumentacji technicznych p.poż.
 9. Remont schodów zewnętrznych do lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Herbsta 1.
 10. Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB „JARY” – ETAP II

ETAP III – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH