Przetargi 2019

Regulamin przetargów

 1. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB „Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach.
 2. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym.
 3. Remont instalacji elektrycznych.
 4. Remont dźwigów osobowych.
 5. Wykonanie dokumentacji technicznych (elewacji, p.poż, WZL).
 6. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobach SMB „Jary”.
 7. Remont węzła c.o. w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
 8. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód.
 9. Konwersacja bram garażowych i szlabanów w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.

ETAP II – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

ETAP III – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH