SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Przetargi 2019

Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH – 05.02.2019

Ogłoszenie o przetargach.
  1. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym.
  2. Remont instalacji elektrycznych.
  3. Remont dźwigów osobowych.
  4. Wykonanie dokumentacji technicznych (elewacji, p.poż, WZL).
  5. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobach SMB “Jary”.
  6. Remont węzła c.o. w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
  7. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód.
  8. Konwersacja bram garażowych i szlabanów w budynkach oraz na terenie zasobów SMB “JARY”.
Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP I

ETAP II – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH – 12.03.2019

Ogłoszenie o przetargach.
  1. Remont ciągów pieszo – jezdnych.
  2. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
  3. Naprawa elewacji ścian.
  4. Remont balkonów.
  5. Remont klatek schodowych.
  6. Remont przedsionków wejść do klatek schodowych nt I – VII w budynku przy ul. Cybisa 6.
  7. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 14 budynków (2 620 szt.).
  8. Wykonanie dokumentacji technicznych p.poż.
  9. Remont schodów zewnętrznych do lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Herbsta 1.
Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB „JARY” – ETAP II

ETAP III – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

Ogłoszenie o przetargach.
   1. Remont izolacji przeciwwodnej patio budynku przy Al. KEN 103.
   2. Remont przedsionków wejść do klatek schodowych nr I – VII w budynku przy ul. Cybisa 6.
   3. Wykonanie oznakowania organizacji ruch dla enklaw: Dembowskiego, Służby PolsceCybisa, Dunikowskiego, Janowskiego, Sosnowskiego, Herbsta 4
Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB „JARY” – ETAP III

ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. SIWZ – Naprawa wskazanych fragmentów elewacji ścian budynku przy ul. Puszczyka 15
 2. SIWZ – Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynku przy ul. Dunikowskiego 7

ETAP V – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. SWIZ – naprawa wskazanych fragmentów elewacji ścian budynku przy ul. Puszczyka 15
 2. SWIZ – wykonanie przyłacza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach przy ul. Cybisa 4, ul. Dembowskiego 4, ul. Dunikowskiego 2, ul. Herbsta 1 i 4, u. Piszczyka 18

ETAP VI – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. SIWZ – wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i Wiolinowa 3

ETAP VII – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

 1. SIWZ – Wykonanie prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 2. SIWZ – Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i drobne naprawy instalacji sanitarnej w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 3. SIWZ – Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB „JARY”.

ETAP VIII – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SMB „JARY”

 1. SIWZ- Oferta ubezpieczenia SMB Jary